Çocuk testleri, objektif testler ve klinik görüşmeler için kapsamlı eğitim programımızla profesyonelce tanışın. Eğitimdeki uzmanlarımızla birlikte güçlü bir bilgi tabanı oluşturun

Çocuk Testleri Eğitiminin Amacı:

Eğitim paketi kapsamında çocuk değerlendirme testlerinin nasıl kullanıldığını öğrenmede, uygulamada, değerlendirmede ve raporlamada yetkinlik kazanmak.

Eğitimin Tanıtımı:

Çocuk Testleri Eğitimi, çocuk değerlendirme testlerinin nasıl uygulandığını anlatan eğitimdir. Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi ile kişiler, çocuk değerlendirme testlerinde dikkat edilmesi gereken etik ilkeleri, testlerin nasıl uygulandığını ve takvim yaşının nasıl hesaplandığını öğrenmektedir.

- Zeka testi, gelişim değerlendirme testleri ve bilişsel testlerin kullanım alanlarını ve uygulandıkları yaş gruplarını tanıma

- Eğitimde yer alan testleri materyallerinden tanıyarak öğrenme

- Eğitimde yer alan testlerin nasıl uygulandığını ve yorumlandığını öğrenme

- Her bir testin nasıl raporlandığını örnek uygulamalar üzerinden öğrenme

Eğitime Kimler Katılabilir?

- Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri ve alanda eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

- Psikologlar

- Psikolojik Danışmanlar

- Sosyologlar

- Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Sosyoloji Öğrencileri

- Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi bölümleri 4 yıllık veya 2 yıllık örgün eğitim öğrencileri ve çalışanlar

- Sosyal Hizmet Uzmanları

- Aile Danışmanları

Not: Yukarıdaki meslek profesyonelleri dışında kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir.

#çocuktestleri #objektif testler #klinikgörüşme #psikolojikdeğerlendirme #zekatesti #dikkateksikliğivehiperaktivitebozukluğu (DEHB) #öğrenmegüçlükleri #diyarbakırpsikolog