ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ


ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ

DOKTOR

ERGEN VE ÇOCUK PSİKİYATRİSİ 
 
Merkezimizdeki çocuk ve ergen psikiyatristlerimiz: Tıp Fakültesini 5 yıl olarak tamamlamış ve sonrasında çcuk ve ergen ruh sağlığı, psikolojisi alanında uzmanlığına tamamlamış kişilerdir. Merkezimizdeki çocuk ve ergen psikiyatristlerimiz. Çocuk ve ergenlerin psikolojik yaşadıkları sorunlarla ilgili başvurulan kişilerdir. tedavi süreçlerinde yaşanılan psikolojik rahatsızlığa tanı koyabilir gerek görürlerse ilaç yazabilme yetkisine sahiptirler. çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerinde oluşabilecek ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlarda var olan tüm sıkıntılar merkezimizdeki çocuk ve ergen psikiyatristlerimizi kapsamaktadır. başvuran birey 0-21 yaş aralığında ise yaşına uygun tedavi programı için Çocuk psikoloğuna yönlendirebilir ve Çocuk psikoloğu işbirliğinde tedavi sürecini götürebilirler.
 

Merkezimizdeki çocuk ve ergen psikiyatristlerimiz ne yapar ?

Başvurulan bireyin problem tanısını koyabilir. Başvurduğu şikayetlere istinaden ilaç ve terapi yada sadece terapi yada sadece ilaç tedavisi şeklinde planlamasını yapar.
Tedavinin planlamasını belirledikten sonra ne şekilde ilerleyeceğini belirler ve tedavi seçeneklerini gözönünde bulundurarak tedaviye karar verir. tedavi planını aileye bildirir.
Gerekli durumlarda psikoterapi yapabilir. oyun terapisi ile çalışması için çocuk psikoloğuna yönlendirebilir.
Çocukta oluşabilecek ruhsal sıkıntıların öncesinde korumak amaçlı önlem alıp ona uygun hareket eder.
başvuran bireyin (0-21 yaş aralığında ) değerlendirmesi sonucu herhangi bir psikolojik sorun görmezse sadece aile ile çalışabilir
Eğer başvurulan durum ağır ise gerekli görüldüğü durumlarda hastaneye yatış sağlanması için yönlendirebilir.


Üye Oldugu Mesleki Kuruluş ve Organizasyonlar
Türkiye Çocuk ve Ergen Psiyatrisi Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türk Tabipler Birliği


ÖZEL İLGİLENDİĞİ TEDAVİ EDİLEN RAHATSIZLIKLAR
1-DEHB ( Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukuğu ) 
2-Karşıt olma / Karşı gelme bozukluğu
3-Davranım Bozukluğu
4-Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu
5-OKB(Obsesif -Kompülsif Bozukluk)-Takıntı / Zorlantı Bozukluğu
6-Okul Çağı Uyum Problemleri
7-Boşanma ve Çocuk
8-Duygudurum Bozuklukları ( Majör depresyon,Bipolar Bozukluk... )
9-Psikotik Bozukluklar (Şizofreni,Şizoaffektif Bozukluk...)
10-Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ( Otistik Bozukluk,Asperger Sendromu...)
11-Çocuklarda Bilişsel Gelişim Geriliği
12-Travma ve Çocuk (Akut Stres Bozukluğu,Travma Sonrası Stres Bozukluğu)
13-Cinsel Kimlik Karmaşası / Cinsel Kimlik Bozuklukları
14-Fobiler( Korkular )

Ekibimiz

Alt tarafta ekibimizi görebilirsiniz.

psk.-melek-demir

PSK. MELEK DEMİR

PSİKOLOG

prof.dr.-mehmet-cakici

PROF.DR. MEHMET ÇAKICI

PSİKİYATRİ

ozlem-salman

ÖZLEM SALMAN

ÇOCUK ERGEN PSİKOLOĞU

baver-erten

BAVER ERTEN

ODYOLOG

Yardımcınız Persona Psikoterapi!

Yıllar ilerledikçe insanların yaşadıkları sıkıntılarda değişiklik göstermektedir. Gerek ailevi, gerek mesleki, gerekse arkadaş ortamından kaynaklanan birçok sıkıntılarla uğraşıyorlar. İnsanlar sıkıntılarının üstesinden gelmek için belli başlı yerlere başvuruyorlar. Büyükşehirlerde profesyonel yardım almak daha kolayken kırsal alanlara doğru gidildikçe profesyonel yardım imkanı azalıyor. Profesyonel yardımlarda en çok tercih edilenler şüphesiz psikolog. Önceki yıllarda birçok insan psikoloğa başvurmaya utanır, çekinir ya da çevresine açıklama yapamayacağını düşündüğü için bir danışmana başvurmadan problemlerini kendisi kulaktan dolma bilgilerle çözmeye çalışırlardır. Ama içinde bulunduğumuz dünya düzeninde ve şartlarında psikoloğu olmayan bir yakınınız var mı? İnsanlar elbette sadece sorunları için psikologları tercih etmiyorlar. Bazı insanlar sadece sohbet etmek için psikolog yolunu tutuyorlar. Evet yanlış duymadınız sadece sohbet etmek için. Bazılarının amacı içini dökmek, bazıları rahatlamak ve bazıları ise mutlu olmak için psikoloğa başvuruyorlar. Düşündüğünüz gibi psikolog insanlara sadece bireysel olarak yardımcı olmuyorlar. Bazı insanlar çocuklarıyla beraber terapilere katılıyorlar. Bunlara çocuk terapisi adı veriliyor. Bu sayede çocuklarında var olan sorunları veya çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair çözüm yolları buluyorlar. Bu terapilerden memnun olanların sayısı oldukça fazladır. Çocukluk döneminde fark edilen konuşma problemleri içinde yardımlar alabilirsiniz. Aileler çocukları ile sadece çocukluk döneminde değil ergenlik döneminde de sorunlar yaşayabiliyorlar. Bazı çocuklar ergenliği akranlarına oranla daha problemli geçirebiliyorlar. Bu esnada da devreye ergen danışmanlığı giriyor. Bireysel terapilerde büyük ilgi çekmektedir. İnsanlar genel de bireysel olarak terapi almayı tercih ediyorlar. Ama ilişkiler de yaşanan problemler için çift terapileri ve aile terapileri daha sağlıklı olabilir. Çünkü ilişkilerde var olan problemler her zaman tek taraflı olmayabilir. Karşılıklı anlayışı, saygıyı ve sevgiyi geliştirmek amacıyla da çift ve aile terapileri tercih edilebilir. İlişkiler yaşanan bir diğer problem ise cinsellik. İnsanların her zaman uyumu bir olmayabiliyor. Bu da çiftlerin cinsel hayatlarında problemlere yol açıyor. Tek başlarına bu problemin üstesinden gelemeyen çiftler cinsel terapiye başvurabilirler. Tüm bu hizmetler için Persona Terapi’nin yolunu tutabilirsiniz. Terapi almak veya psikolojik bir danışmana başvurmak isteyen insanların akıllarında belli başlı sorular oluyor. Bunlardan biri “Yaşadığım şehirde güvenilir bir psikolog bulabilir miyim?”. Burada devreye Persona Psikoterapi devreye giriyor. Diyarbakır ve Batman’da bulunan psikologlarıyla son derece güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Artık Diyarbakır psikolog veya Batman psikolog gibi aramalar yapmanıza gerek yok. Persona Terapi Diyarbakır ve Batman’da profesyonel ekibiyle hizmetinizde. Persona Psikoterapi hizmetleri içerisinde eğitim ve seminerlerde mevcut. Eğitimleri şu şekilde; Çocuk Testleri ve Objektif Testler Eğitimi, Klinik Görüşmelerde Kullanılan Ölçekler Eğitimi, Nöropsikolojik Test Eğitimi, Drama Eğitimi. Eğitim veya psikolojik destek almak istediğinizde güvenle Persona Psikoterapi kapısını çalabilirsiniz. Desteğe her zaman ihtiyaç var.