Disleksi

disleksi

Disleksi

ÖZEL EĞİTİM

Dünya Sağlık Örgütü’ne 2013 göre; yeterli zekâ, sosyokültürel fırsatlar ve  ireye  yg lanan eğitime rağmen verimli okuma becerisi kazanmada meydana gelen beklenmedik ve kalıcı  aşarısızlık disleksi olarak tanımlanmaktadır. Disleksi bireylere göre farklılık göstermekte; bireyin yapısı, çevresel faktörler, aile desteği, aldığı eğitimin süresi ve etkililiği, bireydeki disleksinin yapısını değiştirmektedir. Tüm   nlara rağmen genel anlamda disleksinin belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür;
• Kon şmayı öğrenmede gecikme,  
• Harfleri ve onlara ait olan sesleri yeterince öğrenememe,
• Sözlü ve yazılı dili organize edememe,
• Numaraları ezberlemede sıkıntı yaşama,
• Akıcı okumada sıkıntı yaşama,
• Uzun okuma parçalarını takip etme ve anlamada sıkıntı yaşama,
• Yazmada güçlüklerle karşılaşma,  
• Yabancı bir dil öğrenmede pro lem yaşama ve
• Matematiksel işlemleri yapmada sıkıntı yaşamadır Akhtar, 2008; IDA, 2009; Balcı, 2015.  
Disleksili öğrenciler bu güçlükleri nedeniyle  eğitim hayatına uyum sağlayamamakta,düşük benlik algısı geliştirerek kendilerini arkadaşlarından, okuldan ve en nihayetinde toplumdan soyutlamaktadırlar. B n nla  irlikte eğitimöğretim hayatında hiçbir zihinsel problemi olmadığı  işitsel ve görsel pro lem yaşamadığı hâlde okuyamayan bu öğrencilerin sayısı oldukça fazladır BDA, 2012. Bireyin sadece kendisi için değil çevresi için de yıkıcı etkisi olan ve sıklıkla rastlanan disleksiyi, doğru tanımak ve müdahaleleri yerinde yapmak önemlidir.  


öğrenme güçlüğü